Send Tip

Kung nagustuhan mo o nakatulong sa’yo ang blog na ito, tumatanggap kami ng tip <3 hehe.

Tumatanggap kami ng Cryptocurrency (BTC,ETH,ADA,DOGE,.SHIB,SLP), scan or copy our wallet address. Maraming Salamat!

Scan or Copy the address below:

0xE4d0708c5c11dBDfF84bB1B85258DEfb80ACEe7B


Walang crypto? Ok lang <3

Malaking tulong na sa amin ang pag-follow sa aming social media page at profiles, at pag-share ng aming content.