Category Money Management

Masama ba Mangutang?

Depende ang sagot, hindi sa lahat ng pagkakataon masama ang mangutang minsan ito pa ang magandang paraan para mas kumita ng pera. Sa kulturang pinoy napaka negative o parang ang sama lagi ng utang. Lahat na lang pag galing utang…